Optimizacija spletni strani za spletne iskalnike pripomore k usmerjanju vaših potencialnih odjemalcev na vašo spletno stran, vendar pa vam obisk sam še ne zagotavlja uspeha. Spletna stran mora obiskovalca tudi učinkovito spodbuditi za odziv, bodisi v obliki nakupa, oddaje povpraševanja, oddaje kontakta ipd. Konverzija označuje uspešno sprožitev želene akcije obiskovalca, ki iz pasivnega uporabnika postane aktivni uporabnik in (potencialni) kupec. Da spletna stran dosega čim večjo stopnjo konverzije in torej čim višji delež obiskovalec spodbudi za želeno akcijo, poskrbimo z optimizacijo konverzije.

V okviru optimizacije konverzije preoblikujemo vsebine in obliko spletne strani, tako da ustvarimo primarne poti uporabniške izkušnje do konverzije (conversion funnel). Najbolj optimalno pot ugotavljamo na osnovi A/B testov, na osnovi uporabniških tokov ter uporabniških premikov. Pri optimizaciji uporabljamo strukturiran in sistematičen pristop, ki temelji na jasnih analitičnih podatkih. Na osnovi rezultatov poskusov in podatkov analitičnih orodij tako obiskovalce vaše spletne strani spreminjamo v vaše odjemalce.