Slogani in imena podjetij, znamk in produktov prinašajo jedrnato sporočilo o vaši viziji in soustvarjajo vašo temeljno podobo v očeh odjemalcev in očeh ustvarjalcev. Slogani in imena oblikujejo vašo identiteto ter predstavljajo vaš zaščitni znak, s tem pa usmerjajo vse osnovne marketinške strategije ter vplivajo na podjetniške prakse. Pri svetovanju in ustvarjanju sloganov, imen podjetij, znamk in produktov zato upoštevamo najširši kontekst vaše podjetniške ideje ter snovanje vpletamo neposredno v oblikovanje celostnega podjetniškega načrta.