Podjetniški načrt je osnovni dokument, ki nas vodi pri razvoju podjetniške ideje in njenem plasiranju na trg. Z vnaprej opredeljenimi koraki in postopki v prvi vrsti omogoča identifikacijo pomanjkljivosti in napak podjetniške zamisli ter njihovo popravljanje, nikakor pa ne zagotavlja 100-odstotnega uspeha. Pri podjetniškem načrtovanju zato v prvi fazi izdelamo predvsem ogrodje in splošne smernice ter se držimo omejitev v obsegu in globini načrtovanja. V prvi fazi definiramo podjetniško idejo, iz katere izhajamo, nato pa preidemo na zbiranje podatkov ter njihovo analizo in interpretacijo. Glede na pridobljene podatke ustvarimo osnovne predpostavke in smernice razvoja, vendar ohranjamo ustrezno fleksibilnost, ki nam omogoča takojšnje odzivanje na nepredvidene odzive, okoliščine in dogodke.