V okviru kariernega svetovanja in načrtovanja pomagamo pri raziskavi možnosti osebnega podjetniškega razvoja in svetujemo pri sprejemanju odločitev o kariernih in podjetniških usmeritvah. Za posameznike predvsem pridobivamo informacije o dostopnosti izbranih delovnih področij in dosegljivosti postavljenih kariernih in podjetniških ciljev. Karierno svetovanje in načrtovanje izvajamo v neposredni zvezi z razvojem podjetniške ideje ali na osnovi posameznikovih sposobnosti, osebnostnih lastnostni, interesov in načinov reševanja problemov ustrezno podjetniško idejo generiramo.