Podjetniška ideja je izhodišče podjetniškega razvoja, vendar predstavlja le začetni korak v zahtevnem procesu oblikovanja, optimizacije in realizacije kompleksnega projekta. Veliko podjetniških idej je slabih, saj bodisi niso inovativne, edinstvene, ne prinašajo rešitve in predvsem – niso profitabilne. Ob vrednotenju lastne podjetniške zamisli smo ljudje pogosto pristranski in hkrati pripravljeni sprejemati visoka tveganja, tako da se zanašamo na subjektivne občutke. Medtem ko sta odločenost in motivacija gotovo ključna elementa uresničevanja podjetniške zamisli, pa je večina prvotnih zamisli potrebna določenih prilagoditev in optimizacije, da je projekt mogoče realizirati uspešno, torej s pozitivnim izidom in dobičkom.

Da bi se izognili neuspelim podjetniškim poskusom, z evalvacijami in tržnimi raziskavami svetujemo pri (pre)oblikovanju podjetniške ideje ter njeni optimizaciji. Skozi proces načrtovanja realizacije ugotavljamo, katere izhodiščne elemente velja ohraniti in kateri bodo v procesu razvoja pomenili oviro na poti do cilja. Za realizacijo podjetniške ideje izdelamo podjetniški načrt na osnovi realnih podatkov o povpraševanju in zmožnostih, podamo predloge za modifikacije in izboljšave ter omogočamo predinkubacijo in inkubacijo projekta.