Realizacija podjetniške ideje in zagon podjetniškega projekta sta zmeraj povezana s tveganji. Višje finančne in časovne investicije praviloma pogojujejo možnosti za uspeh projekta, vendar hkrati prinesejo tudi večje izgube v primeru neuspeha. S predinkubacijo in inkubacijo podjetniških idej in projektov bistveno zmanjšamo investicijske potrebe, hkrati pa ne povečujemo tveganja za neuspeh zaradi pomanjkanja virov.

S storitvijo predinkubacije v podjetniškem inkubatorju podjetniku – nosilcu podjetniške ideje omogočimo, da posluje in svoj podjetniški projekt razvija v okviru dejavnosti našega podjetja. Podjetnik na trgu nastopa s svojo želeno blagovno znamko, v poslovni promet pa se vključuje pod okriljem inkubatorja. Predinkubacija s tem omogoča testiranje in zagon podjetniške ideje na trgu brez potrebe po ustanovitvi novega podjetja. Podjetnik se s tem izogne prevelikemu investicijskemu tveganju, hkrati pa lahko s poslovanjem pod okriljem inkubatorja s svojo podjetniško idejo ustvarja kapital za svojo osamosvojitev. Obdobje predinkubacije ni omejeno in je pogodbeno vezano na vsakomesečno možnost podaljšanja ali prekinitve oz. prehoda v inkubacijo.

Inkubacija predstavlja prehodno stopnjo med predinkubacijsko fazo in poslovno osamosvojitvijo. Prehod iz predinkubacijske v inkubacijsko fazo je tako vezan na ustanovitev lastnega podjetja ter prevzem formalne poslovne funkcije, medtem ko koordinacija in upravljanje poslovnih aktivnosti še vedno izvaja inkubator. Novo podjetje inkubator podpira tudi v podjetniški in marketinški funkciji, prevzemanje posameznih nalog in njihovo prenašanja na novo podjetje pa realiziramo skladno s potrebami in željami podjetnika.