Nekatere podjetniške ideje so v svoji osnovi izjemne inovacije, vendar na trgu zanje ni povpraševanja. V takih primerih je treba bodisi povpraševanje z učinkovitimi marketinškimi mehanizmi ustvariti bodisi najti prave načine za posredno vključevanje podjetniške ideje na trg ter prilagajanje produkta. V podjetniškem inkubatorju omogočamo tržno adaptacijo raziskovalnih inovacij v realnem času in neposredno v tržnem okolju. Šele odziv uporabnikov namreč pogosto pokaže prave poti razvoja in potrebe modifikacije začetne inovacije, ki je prvotno razvita v drugačne namene in za drugačne rešitve. V neposrednem stiku s trgom in v uporabi se produkt pogosto razvija precej drugače, kot bi se razvijal v umetnem okolju. Do končnega produkta, po katerem obstaja povpraševanje ali pa se povpraševanje z razvojem produkta razvije, tako prihajamo z manjšimi investicijami in manjšim tveganjem. Tovrsten pristop omogoča večjo fleksibilnost pri razvoju, ki je pri plasiranju inovacije na trg pogosto ključni dejavnik uspeha.