Ob vstopu na trg z novim produktom ali vstopanjem na nove trge s starimi produkti je prvi in osnovni korak izvedba tržne raziskave. Rezultati tržne raziskave pomembno manjšajo tveganja in z informacijami o specifikah trga in povpraševanju povečajo možnosti uspeha podjetniške ideje. Z raziskavo trga pridobljeni podatki pomagajo pri opredeljevanju in določanju specifik produkta, ki bodo na trgu ustvarili največje povpraševanje. S tem usmerjajo tako razvoj samega produkta kot njegovega trženja. Informacije o trgu pridobivamo iz primarnih in sekundarnih virov, o uporabi katerih se odločamo od primera do primera posebej ter z oziroma na potrebe razvoja podjetniške ideje in oblikovanja podjetniškega načrta. V veliko pomoč so nam pri tem marketinška spletna orodja, ki ob majhnih investicijah zajemajo velike količine podatkov ter omogočajo različne načine njihove obdelave. Na osnovi analiz pridobivamo konkretne smernice za načrtovanje razvoja in za njegovo realizacijo.