Nastop na trg in plasiranje podjetniške ideje zahtevata vključitev v poslovne tokove, ki zaradi nenehno spreminjajoče se in kompleksne poslovne zakonodaje pogosto predstavlja veliko oviro na podjetniški poti. Podjetnikom, ki šele vstopajo na trg, ali pa tistim, ki na njem že poslujejo, nudimo svetovanje z namenom optimizacije poslovnih izbir in praks. Namen naših produktov je čim bolj učinkovito podpreti razvoj podjetniškega projekta ter za podjetniški razvoj zagotoviti čim več razpoložljivih sredstev. V okviru poslovnih storitev in poslovnega svetovanja nudimo naslednje produkte:

  • Predinkubacija in inkubacija podjetniških projektov
  • Poslovno načrtovanje
  • Optimizacija poslovanja
  • Ustanavljanje podjetij in poslovnih enot v Sloveniji
  • Ustanavljanje podjetij v tujini (ZDA, UK, Latvija)
  • Zakonito zastopništvo podjetij