Izbira poslovnega modela, pravne oblike in lokacije ustanovitve je ključnega pomena za optimizacijo stroškov in postopkov zagona poslovanja. V slovenskem poslovnem okolju ima podjetnik različne možnosti izbire, v okviru katerih se mora odločiti tako za ustrezno pravno obliko kot za optimalno davčno politiko. Poleg ustanovitve slovenskega pravnega subjekta sta za nekatere podjetniške ideje in projekte s specifičnimi značilnostmi primerna tudi ustanovitev tujega pravnega subjekta ter eventualen prenos poslovanja v slovensko poslovno okolje v obliki poslovne enote. Pri odločitvah o poslovnem modelu, pravnih oblikah in lokacijah ustanovitve svetujemo na podlagi dolgoletnih izkušenj ter poznavanja različnih poslovnih okolij in praks. Ker se poslovne prakse, politike in zakonske regulacije poleg tega tudi stalno spreminjajo, za vsak poslovni načrt opravimo analizo obstoječih možnosti v danem trenutku.

V primeru odločitve za ustanovitev podjetja pomagamo pri urejanju administrativnih postopkov in pripravi ustanovitvene dokumentacije za ustanovitev podjetja v Sloveniji ali tujini. Podjetnikom, ki želijo podjetniški projekt v zagonskem obdobju realizirati anonimno, nudimo tudi storitev zakonitega zastopništva podjetja.