ZDA (Delaware, Nevada)

Ustanovitev podjetja v ZDA urejajo zvezni zakoni na ravni vsake zvezne države posebej, zato se postopki nekoliko razlikujejo. Ameriško državljanstvo ali rezidentstvo za ustanovitev nista potrebna v nobenih od zveznih držav, glavne poslovne oblike pa so General Partnership, Limited Liability Partnership (LLP), Limited Partnership (LP), Unlimited Company (UC), Corporation (Corp., Inc., Co., Ltd) (Corporation C, Corporation S,
Publicly held corporation, Closely held corporation, Limited by shares, Limited by guarantee) in Limited Liability Company (LLC) (Limited by shares, Limited by guarantee). Tako kot v primeru slovenskih poslovnih oblik so tudi v primeru ameriških pri odločitvi za najbolj optimalno obliko pomembni specifike vsakega podjetniškega projekta, produkta in podjetnika posebej. V okviru naših poslovnih storitev vam lahko pri izbiri svetujemo predvsem v primeru ustanovitve podjetja v zveznih državah Delaware ali Nevada, prav tako pa nudimo posredovanje pri ustanovitvi, ureditev celotnega ustanovitvega postopka in/ali zakonito zastopništvo.

UK

Latvija