Za udeležence inkubatorja in zunanje odjemalce urejamo ustanovitve podjetij ter opravljamo svetovanja pri izbiri poslovnih oblik. V Sloveniji poznamo različne oblike podjetij, in sicer lahko dejavnost na trgu opravljamo: kot družba z omejeno odgovornostjo, družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, delniška družba, komanditna delniška družba, evropska delniška družba, socialno podjetje, fundacija, javni zavod, zasebni zavod, društvo, zadruga, poslovna enota tujega podjetja, podružnica tujega podjetja, predstavništvo tujega podjetja, samostojni podjetnik, samostojni podjetnik z dopolnilno dejavnostjo, kot fizična oseba z osebno dopolnilno dejavnostjo, na osnovi avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, pogodbe z delovno agencijo. Vsaka od oblik opravljanja dejavnosti na trgu prinaša določene omejitve, nevarnosti, slabosti, pa tudi prednosti in priložnosti, ki so odvisne od samega podjetniškega projekta, produkta ter od podjetnikovih virov in omejitev. Pri svetovanju glede poslovne oblike se osredotočamo na te dejavnike ter njihovo celoto upoštevamo pri oblikovanju najbolj optimalne rešitve.

Poleg analize možnosti in svetovanja pri izbiri poslovne oblike svetujemo tudi v postopku ustanovitve ali ustanovitev za naročnika v celoti oziroma deloma opravimo sami. V okviru storitve prevzamemo pripravo, urejanje in pridobivanje celotne ustanovitvene dokumentacije ter nudimo zakonito zastopništvo.