Ob ustanovitvi poslovne oblike v slovenskem pravnem redu morajo ustanovitelji vseh oblik določiti vsaj enega zakonitega zastopnika, katerega podatki so javno dostopni. Isto velja tudi za nekatera tuja poslovna okolja. Zakonito zastopništvo podjetij nudimo podjetnikom, ki se iz različnih razlogov v zvezi s podjetniškim projektom ne želijo izpostavljati v javnih evidencah. V primeru manjših podjetniških projektov v ta namen svetujemo vključitev v predinkubacijo, v primeru večjih projektov ali na željo nosilca projekta pa v okviru inkubacije zagotovimo zakonitega zastopnika. Nosilec projekta se lahko pri tem odloči za prevzem prokure (pri čemer se mora vpisati v register in javno knjigo) ali pa za ureditev svojih zastopniških obveznostih in pravic z notarsko pogodbo.